Visie


Als echte Kontichnaar was het altijd zijn wens om in zijn eigen gemeente aan de slag te gaan als kinesitherapeut. Na 15 jaar ervaring te hebben opgedaan in zijn praktijk in Antwerpen en in het revalidatiecentrum APRA was de tijd rijp om ook in Kontich een praktijk op te starten.

Zeker in deze setting wil hij de nadruk leggen op een individuele en manuele aanpak. Indien de aard van de aandoening dit vereist zal dit aangevuld worden met actieve oefentherapie afgestemd op patiënt en pathologie. De samenwerking tussen patiënt en therapeut staat hierbij uiteraard centraal. Door middel van zachte mobilisaties, harmonieuze technieken en gerichte manipulaties wordt er getracht de beperkte mobiliteit van gewrichten te vergroten waarna gerichte oefentherapie kan opgestart worden om zo het weefselherstel te bevorderen. Belangrijk hierbij is het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid te bewaren en de patiënt functioneel, progressief en doelgericht op te trainen. De patiënt van zijn kant draagt in zijn herstel zeker ook een verantwoordelijkheid. Alle oefeningen en adviezen voor thuis zullen dan ook nageleefd moeten worden om het gezamenlijk doel te bereiken.

Alle behandelingen gebeuren na afspraak en omvatten een gemiddelde duur van 30 minuten. Hij doet steeds zijn uiterste best om u niet te lang te laten wachten en voor iedereen de nodige tijd te voorzien. Het wordt dan ook sterk geapprecieerd dat u zich aan de gemaakte afspraken houdt. Buiten uw wil om kunnen er zich soms omstandigheden voordoen dewelke u niet in staat stellen de afspraak na te komen. Er wordt u gevraagd om bij belet 12u op voorhand te verwittigen om eventueel een andere patiënt te kunnen verzorgen. Mocht u niet in de mogelijkheid zijn tijdig te verwittigen of indien u een afspraak vergeet, dan wordt er verwacht dat u zo sportief bent om de voor u vrij gehouden tijd te vergoeden.